Airport Okushiri

Airport Okushiri

  • URL: Okushiri (OIR)
  • Time zone: GMT 9
  • Flight distribution on the days of the week: Monday (12.16%), Tuesday (9.46%), Wednesday (10.81%), Thursday (10.81%), Friday (12.84%), Saturday (27.03%), Sunday (16.89%)
  • Alternative spelling: Окушірі, 오쿠시리, 奧尻島, 奥尻島